top of page
Search

Modernia ja muovailtavaa - sehän on betonia


Betonituotteet tarjoavat valettavuuden, värivaihtoehtojen, pintakäsittelyiden ja säilyvyyden kannalta monipuoliset mahdollisuudet.

Betonin merkittävä vahvuus on sen monimuotoinen estetiikka. Betoni on plastinen, kivenomainen, valettava materiaali, jossa osa-aineet, muodot ja rakenteet, värit ja pintakäsittelyt muodostavat kokonaisuuden, jota voidaan muunnella.

Betonin kivisyys, massiivisuus, karuus tai karkeus voivat toimia kontrastina muiden materiaalien kanssa. Betonin kieli voi samalla olla karkea ja lyyrinen. Betonin muovailtavuutta voidaan käyttää myös graafisten ja veistoksellisten aiheiden lähtökohtana. Uusien kuitubetonisovellusten myötä betonirakenteet voivat olla myös hyvin siroja, jopa pitsimäisiä.

Betoni on samalla sekä vaativa että kiitollinen rakennusaine. Oikea mittakaava, riittävä vaihtelevuus ja huolellisesti suunnitellut yksityiskohdat ovat hyvän ympäristön ja arkkitehtuurin perusedellytykset. Betonin materiaalina tulee vastata myös ns. vanhenemisen haasteeseen: materiaalin tulee vanheta arvokkaasti ja vanhenemisprosessit tulee ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Betoni on ollut pitkään piilossa rakenteissa tai pinnoitteiden alla. Tilanne on muuttunut ja betoni on löytänyt oman luovan muotonsa, kielensä, voimansa ja ilmaisutapansa. Betoni nähdään luonnon materiaalina. Uusi sukupolvi ilmaisee betonilla arkkitehtuuria ja muotoilua.

109 views0 comments
bottom of page