top of page
Search

Luja-Superkylpyhuoneen matkaLuja-Superkylpyhuoneen matka nykytilaan-ja muotoon, kaikkine rakenne-ja teknisine ratkaisuineen, on tuotekehitystä tehdessäni haastanut omaa ajatusmaailmaani.


Kuva 1. Ensimmäinen Luja-Superkylpyhuone valmistunut tuotannosta

Kylpyhuone-elementti tuotteena on suurimmalle osalle rakennusalalla toimivalle tuttu. Ja historiasta muistamme erilaiset mieleenpainuvat värivaihtoehtoehdot. Tosin tänä päivänä suurimmaksi osaksi kylpyhuone-elementit ovat laatoitettuja, ja välttämättä ei heti edes huomaa, että kohde on toteutettu elementtiratkaisulla.

Päätimme kuitenkin lähteä haastamaan itseämme ja alaa sillä ajatuksella, että miten voisimme kehittää rakentamista lisää Superlaatan tuotekehityksen jälkeen. Tästä heräsi ajatus, että jos tekisimme kylpyhuone-elementtejä, niin mitä voisimme tehdä toisin... Millä erottuisimme muista alan toimijoista?

Luja-Superkylpyhuoneen tuotekehitys aloitettiin 2018. Tavoitteena oli löytää tehdasmaiseen tuotantoon sekä projektikohtaiseen toteuttamiseen soveltuvat tuotteet laadullisia kriteereitä unohtamatta. Tuotekehityksen yhteydessä tehtiin useita kylpyhuone-elementtejä erilaisin rakenneratkaisuin sekä samalla testattiin myös erilaisia liitosratkaisuja Luja-Superlaatan sekä kylpyhuone-elementin välillä.

Kylpyhuoneen yksi teknisesti tärkein asia on luonnollisesti luotettava vedeneristys. Luja-Superkylpyhuoneen rakenneratkaisuksi vedeneristyksen osalta on valikoitunut Casco / Schönox + FinnFoam Tulppa -järjestelmä. Muut teknilliset vakioratkaisut mm. käyttövesiputkistot ym. ovat myös tarkkaan harkittuja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Laadunvarmistuksen osoituksena tuotteelle on myönnetty TR 70:2020 tuotesertifikaatti.

Luja-Superkylpyhuone on toteutettavissa projektikohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Asiakas voi valita toivomansa sisutusmateriaalit sekä kohdekohtaiset teknilliset ratkaisut. Oma tuotesuunnittelutiimimme on mielellään heti projektin alusta asti yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnittelemassa kohteeseen parhaiten Luja-Superkylpyhuoneeseen soveltuvia ratkaisuja kohteen erityispiirteet huomioiden. Tällä yhteistyöllä varmistetaan kohteen kokonaisuuden sujuva toteutus työmaalla.

Työmaalle helpotusta tuo myös se, että Luja Superkylpyhuone on liittovalettu superlaattaan jo tehtaalla valmiiksi kiinni (eli Superlaatan ja Superkylpyhuoneen asennus tapahtuu yhdellä nostolla). Tehtaalla Superkylpyhuoneen asennuksen yhteydessä myös elementin kynnyskorko saadaan toteutettua Superlaattaan asiakkaan toiveiden mukaisesti esim. plaanon menekkiä ajatellen. Muita huomioita on mm. se, että elementin yläpuolella on Superlaatan ansiosta n.100 mm. lisää tilaa käytettäväksi esim. talotekniikalle. Luja-Superlaatan ja Superkylpyhuoneen yhdistelmä sopii myös hyvin käytettäväksi Luja-hormielementtien kanssa. Superkylpyhuone soveltuu käytettäväksi myös muihin välipohjaratkaisuihin, esim. ontelolaatan kanssa.

Luja-Superkylpyhuoneen tuotannosta tehtaalla vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Lisäksi jokainen elementti tarkistetaan ja dokumentoidaan tehtaalla sovittujen menetelmien mukaisesti ennen elementin sinetöimistä ja paketoimista. Ennen projektin tuotannon varsinaista aloitusta, kohteesta valmistetaan aina yksi ns. mallielementti, joka katselmoidaan yhdessä tilaajan kanssa. Näin voidaan yhdessä varmistua vielä kohteen vaatimuksista! Työmaan valmistuessa elementtien sinetit avataan sovittuna ajankohtana, samalla kertaa elementit vielä tarkistetaan ja näin varmistutaan sovitusta toimituslaadusta yhdessä työmaahenkilökunnan kanssa!

Timo Haapaviita

Kehityspäällikkö

Lujabetoni Oy

Kuvat: Lujabetoni

Kuva 2. Superlaattaan asennettu kylpyhuone


Kuva 3. Työmaatarkastukset käynnissä


123 views0 comments

Comments


bottom of page