top of page
Search

Uutta Suomessa: Erikoisetsintäkoirat käyttöön kiviainesottamoillaKiviainekset ovat tärkeä osa betonin tuotannon kokonaisuutta ja niiden tuottaminen kiviainesottamoilla merkittävä työvaihe. Kun kiviainesottamoilla käytetään räjähteitä kallioperän hajottamiseen, kaikista varotoimenpiteistä huolimatta räjäytyksen jälkeen kallioon saattaa jäädä räjähdysaineita.


Näin voi käydä, jos sytytysnalli on jotain syystä viallinen tai sattuu inhimillinen työvirhe sytytysjärjestelmän kytkennässä. Nämä ovat erittäin harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia tilanteita. Myös luonnonolosuhteet, esim. voimakas rakoilu kalliossa saattaa aiheuttaa sen, että viereinen reikä räjähtäessään vaurioittaa panosta tai aiheuttaa osan tai koko panoksen syttymättä jäämisen.


Työssä on alan parhaat ammatti-ihmiset ja työ on huolellista ja yhteistyö saumatonta. Siitä huolimatta työmaan turvallisuuden varmistaminen on ollut hankalaa, sillä se on tähän asti tapahtunut ihmisten näköhavaintojen perusteella. Havainnointiin on viime aikoina käytetty apuna myös drooneja.


Nyt turvallisuuden varmistamiseen on tarjolla paljon ihmistä tarkempi havainnoija – erikoisetsintään koulutettu koira. Swerockin yhteistyökumppani, International K9 Institute Ltd Salosta on kouluttanut kevään aikana Swerockin Salon kiviainesottamolla erikoisetsintäkoiria tunnistamaan vaaralliset räjähdysaineet.


Koulutus kesti muutaman kuukauden, minkä jälkeen koirat ovat nyt valmiita työmaiden tarkistukseen. Koulutus, testaus ja käyttö kiviainestyömailla ja kaivoslouhoksissa on tuottanut niin lupaavia tuloksia, että uusi polvi räjähdekoiria on jo kasvamassa.


Koiria voidaan hyödyntää louhintatyömailla työskentelyn aikana, työskentelyn päättyessä sekä luovutuksen yhteydessä tai urakoitsijan vaihtuessa. On myös mahdollista, että louhintatöihin palataan vuosienkin jälkeen uudelleen. Kun kertaalleen louhittua ja louheesta tyhjennettyä aluetta aletaan louhia uudelleen, on iso etu, että voitaisiin kutsua koirat apuun etsimään ja paikallistamaan, varmistua siten turvallisuudesta sekä saada projektit etenemään suunnitellusti.


Työturvallisuutta voidaan edistää monella tavalla ja tässäkin innovatiivisuus on valttia. Hyviä ideoita kannattaa kokeilla ja yhdistämällä eri alojen ammattilaisia saattaa lopputulos olla parempi kuin yksin tekemällä.


Ritva Mäenpää

Viestintä- ja markkinointijohtaja

PEAB


Kuva: Kia Viirret


58 views0 comments

留言


bottom of page