top of page
Search

Suomen korkein harkkokerrostalo Lammi Kuorikivestä®


Lammi Kuorikivi® -valueristeharkko lanseerattiin Betonipuistossa syksyn 2018 FinnBuild-messuilla. Nykyään tuote on vakiinnuttanut asemaansa markkinoilla ja yhä useammassa kerros- ja rivitalohankkeessa on päädytty toteuttamaan runko harkkorakenteisena. Harkkorakentaminen kasvattaa suosiotaan etenkin kaupunkien keskustoissa, missä tontit ovat ahtaita ja kohteisiin halutaan yksilöllisiä ratkaisuja.

 

Yksi näistä on Helsingin Kallioon valmistunut valuharkkorakenteinen kerrostalo, joka rakennettiin yli satavuotiaan kerrostalon kylkeen. Lammin Betonin kehittämä harkkotekniikka mahdollisti rakentamisen paikkaan, johon ei nosturikalustolla ollut asiaa. Ahtaammilla tonteilla ehdoton etu on se, ettei työmaalle tarvita isoa nosturia ja välivarastoa.

 

Lammin harkkotuotteita voidaan käyttää paitsi ulkoseinissä, myös kantavissa tai huoneiston välisissä seinissä. Tässä kohteessa rakennuksen välipohjat valettiin paikalla. Kantavan rungon pystysuuntaiset osat, kantava ulkoseinä ja väliseinät, päätettiin toteuttaa valuharkkorakenteisina. Lammin Betonin kehittämä, valuharkkotekniikkaan perustuva, Lammi Kuorikivi® osoittautui tässä kohteessa optimaaliseksi ratkaisuksi. Runkovaihe eteni tehokkaasti. Kukin kerros saatiin valmiiksi noin neljässä viikossa eli 20 työvuorossa. Siinä ajassa valettiin kyseisen kerroksen välipohja, ladottiin 600x200-milliset harkot paikoilleen, tehtiin niihin talotekniikan kannalta välttämättömät aukotukset, asennettiin itse tekniikka ja lopuksi valettiin harkkojen valuontelot täyteen betonia.Sekä väliseinien että kantavien ulkoseinien harkkoasennus eteni niin, että kussakin kerroksessa edettiin noin puolentoista metrin korkeudelle ja pystytettiin sen jälkeen telineet. Tämä toistui kerros kerrokselta, ja valmista tuli suunnitellusti alkukesästä 2023. Valuharkko antoi mahdollisuuden myös laadukkaaseen arkkitehtuuriin, ja tätä mahdollisuutta kohteessa on käytetty. Kantava valuharkkoseinä muodosti hyvän rappausalustan, ja muuttovalmiiksi talo saatiin lokakuuhun 2023 mennessä.

 

Harkkorakentaminen on joustavaa, sillä se mahdollistaa muutoksia ja viilauksia vielä rakennusvaiheessakin, mikä saattaa usein olla tarpeenkin. Perinteiset harkot ovat edelleen hyvä rakennusmateriaali, mutta Lammin Kuorikivellä voidaan nyt toteuttaa myös korkeampia kerrostaloja kuin ennen. Kuten myös Helsingin Kallioon viime vuonna valmistunut Asunto Oy Helsingin Berkka, joka on Suomen korkein harkkorakenteinen kerrostalo.


 

Voit lukea kohteesta lisää artikkelistamme Kallioon nousi Suomen korkein harkkokerrostalo.

20 views0 comments

Σχόλια


bottom of page