top of page
Search

Olemme mukana luomassa rakentamisen uutta aikakauttaKun Pintos aloitti toimintansa 1950-luvulla, rakennustarvikkeista oli pulaa. Aluksi mottonamme oli: Romusta rakennustarvikkeeksi. Toteutimme kiertotaloutta siis täysin luontaisesti jo ennen kuin koko termiä oli keksitty. Olimme tässä mielessä alan pioneereja. Pintoksen yrityskulttuuri on alusta lähtien perustunut myös vastuullisuuteen. Meille kriittinen toimintojemme tarkastelu on aina ollut osa vakiintunutta toimintakulttuuriamme. Jos parannettavaa löytyy, tartumme asioihin nopeasti ja usein ennen tai ilman lainsäädännöllistä pakkoa. Vastuullisuuden määritelmä on kuitenkin ajan kuluessa laajentunut. Enää ei puhuta pelkästään tuote- tai yrityskohtaisista tavoitteista ja kehittämistoimenpiteistä. Nyt puhutaan yritysten välisistä ja yhteisistä koko toimialaa koskevista kehitystoimista sekä laajemmista kokonaisratkaisuista.


Yritysten edellytetään toimivan niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän neitseellisiä luonnonvaroja, kierrättävät raaka-aineita, suosivat puhtaita energiamuotoja ja suitsivat toimintojensa ympäristökuormitusta. Meille ympäristövastuu tarkoittaa käytännön tekoja. Kaikki kiinteistömme lämpenevät kotimaisella puhtaalla biopohjaisella energialla, oma aurinkovoimala tuottaa sähköä jo kolmatta vuotta, tuotantoprosesseissamme energian kulutusta on merkittävästi pienennetty, raaka-ainehävikki on minimoitu ja kaikki uudelleen hyödynnettävissä olevat raaka-aineet otetaan talteen sekä kierrätetään. Teemme jatkuvasti tuotekehitystyötä. Otamme näihin prosesseihin mielellämme mukaan asiakkaamme. Haluamme aidosti kehittää sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka ovat asiakkaalle helppokäyttöisiä, mutta samalla ympäristö- ja kustannustehokkaita.


Käytössämme on monia järjestelmiä, joilla mittaamme sekä seuraamme toimintaamme ja tuotteisiimme liittyviä asioita. Pintoksen ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin kesällä. Raportti on yksi konkreettinen lisäväline, jolla saamme yksityiskohtaisia tietoja yrityksemme kantamasta taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta. Tiedot auttavat tarvittaessa kehittämään ja ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Koska toimimme itse vastuullisesti, edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme tekevät samoin. Haluamme, että koko arvoketjun toimijat toteuttavat ja kehittävät yhdessä vastuullista toimintaa.


Kestävien toimintamallien sekä laadukkaiden betoniteollisuuden ja -rakentamisen ratkaisujen rinnalla uudistamme ja kehitämme asiakaspalveluitamme. Verkkokauppamme Pintos Store on palvellut kattavalla valikoimalla jo muutaman vuoden kaikkia asiakkaitamme joustavasti. Kehitystyömme jatkuu ja FinnBuild-messuilla kerromme uudesta maksuttomasta palvelustamme elementtiteollisuudelle. Pintoksen raaka-ainehankinta perustuu pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin ja luotettaviin kumppaneihin. Tällä turvaamme laadun ja saatavuuden sekä toimitusvarmuutemme myös haastavina aikoina.


Pintos haluaa olla aktiivisessa roolissa, kun luodaan ja vauhditetaan uutta rakentamisen aikakautta. Meillä on jo nyt laaja ja tasokas tuotevalikoima, joustavat toimitukset ja älykäs tuotanto. Jatkuvan parantamisen tiellä meitä pitää tieto siitä, että yritysten odotetaan toimivan koko ajan nopeammin, tehokkaammin, edullisemmin ja ympäristöystävällisemmin.


Tuomas Pere

Toimitusjohtaja, Pintos Oy


Kuva: Merja Maansalo

157 views0 comments

Comentários


bottom of page