top of page
Search

Kiertotalous on tulossa osaksi rakennusteollisuutta


“Rakennusteollisuus käyttää 40% Euroopan materiaali- ja energiankulutuksesta, mutta luonnonvarat ovat vähenemässä. Ajattelutavan täytyy muuttua,” sanoo Kasper Guldager Jensen, tanskalaisen 3XN Architectsin edustaja.

Viime aikoihin asti olemme pitäneet luonnonvarojen riittävyyttä itsestäänselvyytenä, mutta tätä ylellisyyttä meillä ei enää ole. Kiertotalous on avain kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

”Seuraavien 50 vuoden aikana ihmiskunta tulee rakentamaan yhtä paljon kuin yhteensä tähän mennessä. Jos jatkamme nykyistä käytä-kuluta-heitä pois -toimintamallia, tulemme kohtaamaan vakavia taloudellisia ja ekologisia vaikeuksia. Kiertotalouden periaatteiden noudattaminen on nousemassa merkittäväksi tekijäksi niin politiikassa kuin liike-elämässäkin,” Guldager Jensen sanoo.

Guldager Jensen on rakentamisen kiertotalouden innokas kannattaja.

“Käytämme paljon resursseja ja osaamista tehdäksemme näyttäviä ja tarkoituksenmukaisia rakennuksia. Mutta kun rakennuksen elinkaari on lopuillaan, sen purkuprosessi on epämääräinen eikä kovin kaunis. Purkamisen seurauksena syntyvä arvonmenetys on mittava.”

Luonnonvarojen väheneminen on johtanut materiaalien hinnannousuun. Tämä avaa ovia uusille liiketoimintamalleille. Guldager Jensenin mukaan olemme tulleet käännekohtaan, jossa ekologiset ja taloudelliset edut kohtaavat.

“Rakennukset tulisi nähdä materiaalipankkeina. Se on täysin uusi tapa ajatella rakentamisen ekosysteemiä. Luonnossa kaikella on tarkoitus ja kaikkea voidaan hyödyntää; meidän tulisi tavoitella samaa. Luonto ei heitä mitään pois; miksi meidän pitäisi?” Guldager Jensen kysyy.

Ajattelemalla rakentamista uudesta näkökulmasta voidaan purkamisesta tehdä liiketoimintatapa ja luoda uutta.

“Kiertotaloudella rakentamisessa on sekä pitkän että lyhyen tähtäimen etuja. Näin ei aina ole ollut; taloudellisuus ja kestävä kehitys eivät ole helposti nivoutuneet yhteen. Rakennusten osien uusiokäyttö on järkevää liiketoimintaa, jota vain edesauttaa materiaalien hinnannousu. Kiertotalousajattelun avulla rakennustapa nopeutuu ja muuttuu turvallisemmaksi, samoin purkutyö. Materiaalit, joita aiemmin voitiin käyttää vain täyttömaana, saavat uuden arvon.”

ENEMMÄN KUIN TAVOITTAMATON HAAVE

Kiertotalous osana rakennusteollisuutta on ehkä monen mielestä vaikuttanut turhalta haihattelulta. Kuitenkin, maailman ensimmäinen täysin kiertotalouden periaatteita noudattava rakennus on parhaillaan nousemassa Tanskaan.

Århusissa sijaitseva Circle House on eri teollisuuden alojen yhteishanke, johon osallistuu rakennusliikkeitä, purkuyrityksiä sekä materiaalinvalmistajia. Hanke käsittää 60 sosiaalisen asumisen yksikköä rivi- ja kerrostaloissa.

“Päätimme toteuttaa ideamme yksinkertaisella lähestymistavalla. Hyödynnämme suunnittelussa vanhan ajan liitoksia ja yksityiskohtia kuten puutappeja, muttereita ja pultteja. Tämänkaltaiset detaljit luovat uutta skandinaavista estetiikkaa,” Guldager Jensen lupaa.

Circle House on suunniteltu vain neljää erilaista laatta- ja seinäelementtiä käyttäen. Yksinkertaiset mekaaniset liitokset mahdollistavat komponenttien ja materiaalien kierrättämisen kun rakennus lopulta pitää purkaa.

”Kalkkilaasti varmistaa liitosten palonkestävyyden ja ruostesuojauksen. Tarvittaessa laasti voidaan poistaa painepesurilla ja liitokset purkaa. Tällaista rakennustapaa noudattamalla kaikilla materiaaleilla on korkea jälleenkäyttöarvo. Tämä on verrattavissa skandinaaviseen hirsirakentamiseen; rakennus voidaan purkaa, kuljettaa muualle ja pystyttää uudelleen,” Guldager Jensen vertaa.

MUUTAKIN KUIN LAATIKOITA

Yleisesti ajatellaan, että jos jokin on sinulle hyväksi, se varmasti maistuu pahalta tai näyttää tylsältä. Päteekö tämä myös kierrätettäviin ja ympäristöä säästäviin rakennuksiin?

”En ajattele, että arkkitehtuurin pitäisi olla tylsää vain koska se säästää ympäristöä. 3XN:n hankkeissa 60-80 % käytetyistä osista on vakioituja – ja siitä huolimatta työmme ovat pääsääntöisesti huomattavasti näyttävämpiä kuin massatuotetut kerrostalot.”

Erinomainen esimerkki innovatiivisesta kiertotalousajattelusta on uusi tornitalorakennus Australian Sydneyn Quay Quarterissa. Parhaillaan rakenteilla oleva talo rakennetaan vanhan rakennuksen päälle. Suurin osa vanhoista rakenteista käytetään uudelleen, mikä tuo 130 miljoonan AUD säästön ajassa ja rakennusmateriaaleissa.

“65% rakenteen pilareista, palkeista ja laatoista säilytetään, seinäelementeistä jopa 98%. Tämä todistaa, että kiertotalous ei ole vain ekologista ja kestävää. Se on myös taloudellista,” sanoo Guldager Jensen.

KIERTOTALOUS OSAKSI TEOLLISTA AJATTELUA

Täyteen vauhtiin päästäkseen kiertotalouden on saavutettava suuren yleisön tietoisuus.

“Uusi ajattelutapa täytyy yleisesti hyväksyä. Meidän täytyy toistuvasti todistella kiertotalouden etuja luodaksemme kysyntää.”

Jos katsoo tarkasti, todistusaineistoa on jo.

Building a Circular Future -julkaisu tarkastelee esimerkkitapauksenomaisesti 42 000 m2:n toimistorakennusta. Kasper Guldager Jensen on yksi julkaisun kirjoittajista.

“Suunnittelimme rakennuksen uudelleen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja käänsimme purkukustannukset tuottavaksi liiketoiminnaksi. Nykyistä toimintamallia noudattaen kustannukset olivat 2 miljoonaa euroa, mutta kiertotalous toi hankkeelle voittoa 5 miljoonaa euroa. Uudelleen rakennetun rakennuksen arvo oli 115 miljoonaa euroa.”

Laajamittaisia teollisia toimenpiteitä kuitenkin vaaditaan, jotta kiertotalous todella voisi olla osa rakentamista. Tämän vuoksi Guldager Jensen kutsuttiin Peikon hallitukseen vuonna 2017. Sen lisäksi hän johtaa 3XN:n sisäistä innovaatioyksikköä, GXN Innovationia.

Kiertotaloutta edistääkseen GXN Innovation ja Peikko ovat aloittaneet tutkimusohjelman, jonka avulla voidaan kehittää uusia ratkaisuja elementtiteollisuuden suunnan kääntämiseksi.

“Työskentelemme yhdessä tavoitteenamme kiertotalouden mukainen rakentaminen. Pian voimme siirtyä sanoista tekoihin,” sanoo Topi Paananen, Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja.

Betoniteollisuuden nivominen kestävän kehityksen toimintamalleihin on ollut haastavaa, joten hankkeemme on ainutlaatuinen. Haluamme näyttää mitä voidaan tehdä ei vain nyt vaan myös tulevaisuudessa,” Guldager Jensen lisää.

112 views0 comments
bottom of page