top of page
Search

Onnistuminen on yhteinen ponnistus


Jokainen rakennusprojekti sisältää lukemattomia eri vaiheita ja toteutukseen osallistuu iso määrä eri toimijoita. Kaikilla vaiheilla ja toimijoilla on vaikutusta projektin kustannusten hallintaan, työn tehokkuuteen ja turvallisuuteen sekä lopputulokseen. Pintoksessa sisäistimme tämän asian jo vuosia sitten. Kysyimme itseltämme, miten voisimme uudistua sekä toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä samalla asiakaslähtöisesti.

Käynnistimme organisaatiossamme sarjan sisäisiä kehitysprojekteja ja kartoitimme myös asiakkailtamme mielipiteitä sekä toiveita. Tältä pohjalta asetimme itsellemme kovia tavoitteita muun muassa toimituskyvyn ja -varmuuden sekä tuotteiden laadun parantamiseksi.

Työmme tuotti tulosta. Tänä päivänä kykenemme toimittamaan raudoitteita, turvallisuutta lisääviä ja resursseja säästäviä betonirakentamisen raudoituskomponentteja, Okaria-brändin tarvikkeita sekä puurakentamisen kiinnikkeitä nopeasti ja varmasti. Esimerkiksi raudoitteita toimitamme sekä mittatilaustyönä että varastotuotteina.

Kehitysprojektien rinnalla olemme jatkuvasti kasvattaneet ja uudistaneet tuotevalikoimaamme. Kärkenä on tässäkin ollut asiakaslähtöisyys. Reilu vuosi sitten tuotevalikoimaamme tulivat isona ryhmänä Okaria-tuotteet. Tähän tuoteryhmään kuuluu erittäin kattava valikoima betonirakentamisessa käytettäviä tarvikkeita. Myös Okaria-tuotteissa laatu ja toimitusnopeus ovat huippuluokkaa. Tarvikkeet lähtevät varastosta matkaan 24 tunnin sisällä tilauksesta.

Rakennusala on hyvin suhdanneriippuvainen. Etenkin Pohjoismaissa rakentamiselta vaaditaan kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua. Pelkästään nämä tekijät asettavat alalle jatkuvia paineita. Rakennuskohdetta voisi verrata korttitaloon. Jos yksikin kulma pettää, koko rakennelma sortuu.

Siksi on hyvä, että alan toimijat sekä yksittäisten rakennuskohteiden toteutuksessa mukana olevat toimijat lisäävät yhteistoimintaa.

Pintos on mukana FinnBuild-messuilla Betonipuisto-osastolla yhdessä 20 muun betoni- ja rakennustoimialan organisaation kanssa. Yhteisosasto on osoitus siitä, että alan toimijat ovat valmiita kasvamaan ja kehittymään myös yhdessä, jotta asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua ja laadukkaita sekä toisiinsa sopivia tuotteita. Pintoksen tavoitteena on viedä omaa palveluajatustaan koko ajan pidemmälle ja kehittyä edelleen yhdessä asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tuomas Pere

Toimitusjohtaja Pintos Oy

114 views0 comments
bottom of page