top of page
Search

Betonirakenteisilla seinillä ääneneristävyys kuntoon


AKO Wall-elementit koulurakennuksen väliseinissä

Rakennustuotteilta vaaditaan yhä tarkempia ilmaääneneristävyys-ominaisuuksia. Suunnitelmissa vaadittavissa ääneneristävyystavoitteissa on harvoin huomioitu, että kokonaisääneneristävyyteen vaikuttaa itse rakennusmateriaalin ääneneristävyyden lisäksi moni muukin asia, kun yli puolet äänistä kulkeutuu sivutiesiirtymien kautta.

Rakennettujen tilojen akustiset vaatimukset ovat tiukentuneet ja yhä parempaa ääneneristävyyttä vaaditaan. Ääneneristävyydellä tarkoitetaan eristävän rakenteen, kuten seinän kykyä alentaa sen läpi kulkevan äänen tehotasoa. Ääni voi, joko kulkea eristävän rakenteen läpi, heijastua siitä tai absorboitua siihen. Rakenteen massalla on suurin vaikutus tiiviin rakenteen ääneneristävyyteen, minkä takia betonituotteet ovat hyviä vaimentamaan ääntä. Ilmaääneneristävyys kuvaa kuinka paljon ilman kautta kulkeva ääni vaimenee siirryttäessä huonetilasta toiseen. Erityyppisille tiloille asetetut ääneneristävyysvaatimukset vaihtelevat ja jopa samassa huonetilassakin voi eri seinille olla asetettu eri ohjearvot. Erilaisten tilojen ohjearvot perustuvat Suomen rakennusmääräyskokoelman osaan C1-1998 sekä standardiin SFS 5907.

Rakennusmääräyskokoelma vaatii, että rakennuksen kokonaisääneneristävyys on riittävällä tasolla. Tähän vaikuttavat tuotteen äänieristävyys, tuotteen liitokset muihin rakenteisiin sekä rakenteeseen tehtävät erilaiset läpiviennit. Ilmaääneneristysluvun yksikkö on desibeli (dB). Ilmaääneneristävyydestä puhuttaessa käytössä on kaksi eri lukuarvoa; kun kyseessä on yksittäisen rakennusosan ääneneristävyys käytetään lukuarvoa Rw (dB) tai kun ääneneristävyys on mitattu todellisessa kohteessa kahden huonetilan välilllä, ilmoitetaan lukuarvo käyttäen yksikkönä R´w (dB). Näiden lukuarvojen välinen ero saattaa olla useita desibelejä, sillä ääni ei siirry vain tiloja erottavan rakenteen kautta, vaan äänen reittejä on lukemattomia. Tätä ääneneristystä heikentävää ilmiötä kutsutaan äänen sivutiensiirtymäksi. Jotta saavutetaan tarvittava kokonaisääneneristävyys, tulisi tietää rakenteen R´w (dB) arvo. Valitettavasti kaikista tuotteista ei ole tiedossa tarkkoja ilmaääneneristävyyslukuja, jolloin tuotteiden vertaaminen keskenään voi olla hankalaa.

AKO Wall -väliseinä – akustinen kokonaisratkaisu kaikkiin väliseiniin

AKO Wall-elementit

​Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on laatinut kattavat akustiikkasuunnitteluohjeet kevytsorabetonista valmistettaville AKO Wall -väliseinäelementeille. Ohjeissa on annettu suunnittelijoiden työtä helpottamaan tarkat ohjeistukset, kuinka AKO Wall -tuotteella täytetään ilmaääneneristävyydelle asetetut vaatimukset. AKO Wall -tuotteelle ilmoitetut R´w (dB) -arvot on mitattu paikan päällä todellisissa työmaaolosuhteissa. Neljällä eripaksuisella AKO Wall -elementillä sekä elementin ja toisen rakenteen yhdistelmällä pystytään rakentamaan asuntojen, koulujen sekä palvelutalojen kaikki väliseinät – kosteiden tilojen seinistä aina akustisesti vaativiin potilashuoneiden välisiin seiniin. Akustiikkasuunnitteluohjeessa on esitelty ilmaääneneristyksen perusteoriaa sekä vaatimukset ilmaääneneristävyydelle eri käyttökohteissa, joihin AKO Wall -väliseinäelementit soveltuvat. Ohjeessa on myös esitetty periaatteelliset liitosdetaljit ja toteutusohjeet uudisrakennuskohteissa sekä periaatteet ääntä eristävien ovien ja sisäikkunoiden valintaan ja ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimien mitoitukseen. Kattavan akustiikkasuunnitteluohjeen avulla kokonaisääneneristävyyteen vaikuttavat sivutiesiirtymät voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa, jolloin vaativatkin ratkaisut saadaan toteutettua edullisesti.

Jari Salo AKO Wall myyntipäällikkö Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Tutustu AKO Wall -tuotteisiin ja akustiikkasuunnitteluohjeeseen www.rakennusbetoni.fi/fi/tuotteet/ako-wall/

472 views0 comments
bottom of page