top of page
Search

Case: Lammi Harkko - Hissikuilu saneerauskohteessa


Kuva: Paula Osenius

Kun vanhaan rakennukseen piti rakentaa uusi hissikuilu, oli harkkorakenne ainoa oikea ratkaisu.

Aivan Turun keskustassa on alun perin 1970-luvulla rakennettu Kivikukkaron kiinteistö. Aikoinaan pankiksi rakennettu talo on sittemmin toiminut tavaratalona ja erilaisina liiketiloina. Viimeisin muutos on ollut nelikerroksisen rakennuksen kolmannen kerroksen täydellinen saneeraus Pihlajalinnan täyden palvelun lääkärikeskukseksi.

Vaikka kiinteistössä oli jo viisi hissiä, lääkärikeskuksen kannalta se tärkein puuttui eli pääsisäänkäynnin vierestä hissi, joka voi kuljettaa myös pyörätuolilla kulkevat suoraan lääkärikeskukseen.

Valuharkoille ei vaihtoehtoja

Kiinteistön peruskorjauksen pääurakoitsijana toimii Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy. Työmaamestari Juhana Hautalan mukaan valuharkot olivat alusta alkaen ainoa vaihtoehto hissikuilun toteuttamiseksi. Yhteistyöverkoston kautta selvitettiin, mikä yritys voisi kuilun toteuttaa. Aliurakoitsijaksi valikoitui Rakennus Juhta Oy.

Hissitoimittajalla oli omat vaatimuksensa kuilun suhteen. Kuilun täytyy olla suora, täysin valmis ja tarvittavien nostopisteiden ja asennuslavojen tulee olla kunnossa myös, sanoo asennustyöjohtaja Timo Markkanen Schindler Oy:stä.

Hyvin suunniteltu, nopeasti tehty

Rakennus Juhdan urakkaan kuului tasausvalu, vesitiiviit rakenteet ja kantava harkkorunko. Lisätyönä tehtiin hissikuilun ulkopuoliset täytöt alakertaan. Kuilussa käytettiin Lammin MH200- eli 200 mm leveitä muottiharkkoja. Harkkojen menekki oli kaikkiaan noin 1 200 kappaletta.

"Valuharkot soveltuivat todella hyvin tähän hankkeeseen, koska harkot menivät pieneen tilaan ja niitä oli helppo kuljettaa eri kerroksiin pumppukärryillä", urakoitsija Juho Koskela Rakennus Juhta Oy:stä sanoo.

Rakennus sijaitsee Turun ydinkeskustassa vilkkaan kävelykadun varrella ja kiinteistössä on toimivia liiketiloja. Näin ollen valut piti suunnitella todella tarkkaan, jotta sivullisille ei aiheudu vaaraa tai haittaa, Koskela toteaa. Koska hissikuilun koko mitoitetaan hissin mittojen mukaan, ei kuilu mennyt ihan kivijaolle. Tästä syystä jouduimme leikkaamaan kolme harkkoa jokaisessa harkkovarvissa.

Kohde on toimivassa kiinteistössä, joten vesileikkauspiste jouduttiin sijoittamaan kellarikerrokseen, missä kaikki katkaistavat harkot käsiteltiin. Hautalan mukaan kohde on ollut aikataulullisesti haastava, mutta hissikuilu saatiin nopeasti ylös asti.

"Olimme tehneet suunnittelutyön todella tarkasti. Kun on hyvä suunnitelma, toteutuskin on helppoa. Saimme kohteen kaksi päivää ennen määräaikaa valmiiksi", Juho Koskela lisää. Kaiken kaikkiaan kuilun tekoon kului aikaa 18 työpäivää.

Tarkka suoritus

Koskelan mukaan harkoiksi valittiin Lammin valuharkot urakoitsijan aikaisempien kokemusten perusteella.

"Tiesimme Lammi-harkot todella mittatarkoiksi ja hyvin viimeistellyiksi. Lammi Harkot kestävät todella hyvin sauvatärytyksestä aiheutuvaa valupainetta. Lisäksi Lammin aukonylitysjärjestelmä on erittäin hyvä. Hissikuilun suoruus oli +/- 2 milliä. Se on jo niin hyvä suoritus, että siinä pitää olla tuotteenkin kunnossa. Vain todella mittatarkoilla harkoilla saavutetaan tuollainen lopputulos."

Myös Timo Markkanen kiittää kuilun suoruutta.

"Muista materiaaleista rakennetuissa kuiluissa on vähän epätasaisuutta ja niiden kanssa joutuu temppuilemaan enemmän.

Tämä on kyllä hyvä kuilu hissin asentamisenkin kannalta. Valut aloitettiin aikaisin aamulla, jotta niistä ei ollut haittaa kiinteistön käyttäjille ja asiakkaille."

HARKKORAKENTAMISEN EDUT HISSIKUILUISSA

 • Soveltuu erinomaisesti saneerauskohteisiin, harkkolavoja voidaan liikutella ilman nosturia esim. pumppukärryillä

 • Sekä kylmiin (valueristeharkot) että lämpimiin tiloihin (eristämättömät valuharkot)

 • Ei purkujätettä, koska harkot toimivat itsessään muottijärjestelmänä

 • Paikallavalu-/elementtirakenteeseen verrattava lujuus, ääneneristävyys ja paloturvallisuus

 • Voidaan raudoittaa ja liittää olemassa oleviin rakenteisiin

 • Nopea ja joustava toteutustapa työmaalla

 • Varastotuote: lyhyet tilausajat, nopea toimitusaikataulu

 • Valmis järjestelmä: perus-, kulma- ja päätyharkot sekä aukonylitysjärjestelmä

 • Muottiharkkoja löytyy eri leveyksinä

 • Lopputuloksena suora ja saumaton rakenne

 • Huokoinen seinärakenne on erinomainen pinnoitusalusta

Alkuperäisjulkaisu Kivestä muuraamalla lehdessä 1/2018 Kuvat Paula Osenius / Toimitus: Leka-Viestintä Oy, Leena-Kaisa Simola

161 views0 comments
bottom of page