top of page
Search

Kestävä kehitys betonirakentamisessa – tarua vai totta?


Elämme maailmassa, jossa ekologisuus ja kestävä kehitys ovat saamassa yhä suurempaa jalansijaa.

Laskemme hiilijalanjälkiä, kierrätämme tuikkukynttiläkippoja, sammutamme valot kun lähdemme huoneesta. Suomalainen kasvaa energiansäästöön ja maailman pelastamiseen niillä pienillä arjen teoilla. Samanaikaisesti nykypäivän rakennusteollisuus on vahvasti painottunut betoniin; onhan se kestävä, helppo ja kustannustehokas rakennusmateriaali.

Mutta tiesitkö, että 40% maailman energiankulutuksesta syntyy rakennusteollisuudesta? Onko mahdollista ylläpitää kestävän kehityksen periaatetta ja samanaikaisesti rakentaa betonista? Jotta voisimme vastata tähän, meidän pitää määritellä mitä oikeastaan on rakentamisen kestävä kehitys.

Mitä on rakentamisen kestävä kehitys?

Luonnonmukaiset lähellä valmistetut materiaalit ovat toki olennainen osa rakentamisen kestävää kehitystä, mutta eivät kuitenkaan koko totuus. Rakentamiseen pätevät pääsääntöisesti samat periaatteet kuin kuluttajatuotteisiinkin; jos ostat korkealaatuisen ja kestävän tuotteen, on sen käyttöikä pitkä, eikä sinun tarvitse hankkia uutta vastaavaa tuotetta lähitulevaisuudessa. Jos rakennus on suunniteltu ja rakennettu niin, että sen materiaalit ovat laadukkaita, se on muuntojoustava tarvittaessa, ja tehty perinpohjaisesti vastaamaan käyttötarkoitustaan, pitenee tällöin myös rakennuksen elinikä. Toisaalta, mikäli rakennuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mahdollistuu myös sen elinkaaren pidentäminen. Jos rakennuksen elinkaarta voidaan pidentää, vähenee uudisrakennusten tarve.

Kestävä kehitys rakentamisessa voidaan kohdistaa myös itse rakennusprosessiin. Hyvillä logistisilla ratkaisuilla vähennämme kuljetuksia ja niiden aiheuttamia pakokaasuja. Mitä paremmin rakennusprosessi on optimoitu ja etukäteen suunniteltu, sitä nopeammin se etenee ja edesauttaa rakennuksen varhaista käyttöönottoa.

Tuotekehityksellä on merkittävä rooli kestävässä kehityksessä. Olemassaoleville materiaaleille, kuten betonille, tulee miettiä uusia käyttötarkoituksia, tehdä niistä ympäristöystävällisempiä sekä hyödyntää niitä tavoilla, joita emme ehkä vielä ole tulleet ajatelleeksikaan. Romutettujen betonielementtien käyttö infrastruktuurin pohjamateriaalina on vasta ensimmäinen askel tähän suuntaan.

Peikko osana kestävää kehitystä

Peikon ratkaisut pyrkivät toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti useilla tavoilla. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on nopeampi, turvallisempi ja tehokkaampi tapa rakentaa. Ratkaisumme ovat nopeita asentaa – pienelläkin rakennustiimillä. Nosturin käyttö on optimoitu minimiin.

Useat Peikon ratkaisut mahdollistavat muuntojoustavat tilat, jolloin rakennuksen käyttötarkoitusta voidaan sen elinkaaren aikana tarvittaessa muuttaa; hyvänä esimerkkinä DELTABEAM®-liittopalkki. Toisaalta, Peikon lävistysraudoitusjärjestelmät rakennuksen perustuksissa vähentävät muiden rakennusmateriaalien, kuten betonin, tarvetta. Peikko on myös kehittänyt liitostuotteita kuten SUMO®-seinäkengät, jotka mahdollistavat rakennuksen purkamisen elementti elementiltä. Tällöin samoja elementtejä voidaan käyttää uudelleen.

Elämme maailmassa, jossa betonirakentamisella on vahva jalansija, eikä lähitulevaisuudessa näy merkkejä, että tämä tulisi muuttumaan. Meidän betonirakentamisen toimijoiden tehtävä on optimoida materiaalien käyttöä ja keksiä ratkaisuja, joilla betonirakentamista toteutetaan kestävän kehityksen näkökulmasta – aina kun se on mahdollista.

60 views0 comments
bottom of page