top of page
Search

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja elementtirakentamisella


Elementtirakentaminen jo sanana luo mielikuvia harmaasta väristä. Suorat seinät ja neliskulmaiset huoneet. Massatuotanto. Yksitoikkoisuus ja yllätyksettömyys. Näin ehkä elementtirakentamisen syntyaikoina olikin; betonielementit luotiin kiihkeästi kasvavan rakennusalan tarpeeseen saada nopeasti ja tehostetusti valmiita rakennuksia kaupungistuvalle yhteiskunnallemme. Nopeus, tehokkuus ja helppous ajoivat näyttävyyden ja taiteellisuuden ohi.

Suomessa elementtirakentaminen on tullut jäädäkseen, ja siitä on tullut tämän päivän rakentamisen ykkösvaihtoehto ja oletusarvo. Samanaikaisesti elementtiteollisuudella on ollut vahva tarve näyttää, että elementeistä rakennettu rakennus voi itse asiassa olla näyttävä ja kaunis. Vaikka elementtirakentaminen ei ehkä vieläkään ole mediaseksikästä, se tarjoaa mahdollisuuden suunnitella hyvin monialaisia arkkitehtonisia ratkaisuja; sekä yksilöllisiä että näyttäviä. Tällä vuosikymmenellä elementtitehdas voi valmistaa eri muotoisia ja kokoisia elementtejä, joilla arkkitehdin villeimmistä päiväunista tehdään totta.

Tehokkuus vai näyttävyys?

Elementtisuunnitteluun on viime vuosikymmeninä panostettu voimakkaasti. Sen paremmin tehokkuus kuin näyttävyyskään eivät yksin riitä tyydyttämään nykymaailman tarpeita. Erilaisia käyttäjiä palveleva ja tarkoituksenmukainen rakennus miellyttää silmää ja kukkaroa, ja sen käyttömukavuus on suuri. Nykyaikaisessa rakentamisessa haasteena onkin tyydyttää useita hyvin erilaisia tarpeita samassa paketissa; haluamme hyvin eristettyjä, kivan värisiä, turvallisia, maisemaan sopivia, tilaoptimoituja ja kustannustehokkaita rakennuksia.

Tehokkuus JA näyttävyys

Elementtirakentamisessa näyttävyys ja tehokkuus voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee moitteettomasti eri sidosryhmien tarpeita. Rakennus voi samanaikaisesti olla energia- ja kustannustehokas, ja toisaalta sisältää nerokkaita arkkitehtonisia ratkaisuja.

Tähän pyrimme myös me Peikolla. Haluamme vastata samanaikaisesti niin rakennuksen käyttäjän, suunnittelijan, rakennusliikkeen kuin rakennuttajankin tarpeisiin. Peikon liitososat tukevat elementtirakentamisen tavoitetta; kokonaisvaltaisesti sen parhaan ja yksilöidyn ratkaisun toteuttamista. Maailma tarvitsee edelläkävijöitä.

47 views0 comments
bottom of page