top of page
Search

Villiinny Viherkatosta – kierrätysmateriaalit viherkaton kasvualustassa


Urban Villa -talon viherkatto Vantaan v 2015 Asuntomessualueella.

Viherkatoista on saatavilla monenlaista hyötyä ja huvia. Hulevesien hallintaan kuuluu osana sadeveden pidättäminen jo katoilla. Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaissadannasta jopa kaksi kolmasosaa pidättyy veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on tutkimus- ja kehitystoiminnassaan panostanut viherkattoihin. Omilla teollisuuslaitoksen katoilla sijaitsevat koeviherkatot ovat osa Helsingin Yliopiston johtamaa Luomus-hanketta – ensimmäinen viherkatto Rakennusbetonin tehtaalle perustettiin vuonna 2013.

Rakennusbetoni tuotteistaa ekologista viherkattotuotetta yrityksille ja kuluttajille paikallisia kotimaisia tuotteita ja kasveja hyödyntäen.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n viherkattoa Hollolassa

Kiertotaloutta hyödyntämällä katoille toteutetaan paikallisiin ketokasveihin pohjautuvaa ratkaisua. Kompostimultaan ja tuotannon sivutuotteista syntyvään kasvualustaan, lumppukuidusta tehtyyn huopaan ja kierrätyskaislaan nojaava viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja ketokasvillisuudelle optimoitu kasvuympäristö. Viherkatoilta alas valuvat ravinnejäämät myös minimoituvat tällä ratkaisulla tutkimuksen mukaan. Katoille sopivat yleensä kuivan ja paahteisen paikan ketokasvit. Varjoisille katoille valitaan puolivarjoisan tai varjoisan paikan lajeja, jotka kestävät myös kuivuutta. Ketokasvien kukinta ja ulkoasu vaihtelevat kasvilajista riippuen. Ketokatoilla voi esiintyä myös maksaruohoja. Kasvivalinnoissa pyritään kasvillisuuteen, jota ei tarvitse niittää ja on mahdollisimman helppohoitoinen.

Kormuniityn Koirapuiston viherkaton istutusta Vantaalla kesällä 2017.

Viherkatot ovat monella tapaa meille hyödyksi. Valumavesien määrän pienenemisen lisäksi koemme vihertävän ympäristön miellyttävänä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan. Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten koettu melusaaste vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa.

Oikein toteutettu rakenne lisää varsinaisen vesikattorakenteen elinikää suojaamalla kattoa säteilyltä ja tasaamalla lämpötiloja. Ei pidä myöskään unohtaa monimuotoisuuden merkitystä eliöstömme kannalta. Omalla toiminnallamme voimme luoda uusia ekologia lokeroita sekä harvinaistuville kasveille että eliöstölle. Parhaimmillaan viherkatot muodostuvat kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa tuotetaan jokapäiväistä ruokaamme.

Risto Lemola

Kirjoittaja on Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n myyntipäällikkö

68 views0 comments
bottom of page