top of page
Search

Koolla on väliä, myös piilokonsoleissaPiilokonsolilla kiinnitetään betonielementtipalkki tai liittopalkki betonielementtipilarin, liittopilarin, betonielementtiseinän tai toisen palkin kylkeen. Konsoli toimii nivelliitoksena palkinpään taivutuksen suhteen, ja se siirtää palkin vääntömomentin pilarille ilman asennusaikaista tuentaa.


Piilokonsolin vaatimukset laadukkaassa rakentamisessa ovat kasvaneet. Kun aikoinaan työskentelin rakennesuunnittelijana, betonilujuudet olivat luokkaa K40 tai jopa K30. Lujuudet ovat kasvaneet merkittävästi, ja tänä päivänä runkorakenteissa käytetään vähintään K60-lujuusluokan betonia.


Betonilujuuden kasvaessa rakentaminen on muuttunut. Lujempi betoni mahdollistaa hoikemmat betonirakenteet, mikä tarkoittaa teräksen määrän lisääntymistä rakenteissa betonin pinta-alaan nähden. Pilareissa on näin ollen vähemmän tilaa muille osille.


Mekaaninen raudoitussuhde eli betonin ja teräksen pinta-alan välinen suhde on pysynyt ennallaan, eli terästä saadaan pilareihin enemmän. Toisekseen sisäinen momenttivarsi on pienentynyt. Vanhastaan betonipeitteitä oli pilareissa vähintään 25 mm, kun nykyään peite on 30–35 mm. Aiemmin betoninormeissa mitattiin etäisyys pääraudoituksen pintaan, nykyään hakaraudoituksen pintaan, joten momenttivarsi on pienentynyt, mikä osaltaan vaatii enemmän terästä ja tarkoittaa vähemmän tilaa.

Piilokonsolin fyysinen koko nousee ratkaisevaksi

Rakentamisen kehitysaskelien myötä piilokonsoleidenkin on pitänyt kehittyä vastaamaan nykytasoa. Betonilujuudet ja vähentynyt tila pilareissa vaativat piilokonsoleilta yhä solakampaa muotoilua. Mitä kompaktimpi piilokonsoli on, sitä paremmin se mahtuu rakenteeseen.


Elementtirakentamisen toleransseista eli hyväksytyistä mittapoikkeamista puhutaan paljon. Itse koen, että virallisten toleranssikirjojen hyväksytyt poikkeamat ovat aivan liian suuria. Toki toleranssit tarvitaan, sillä esimerkiksi pilarin muotti antaa betonoidessa hieman periksi, ja mittaustulokset ovat aina likiarvoja.


Toimiessani elementtitehtaiden tehdaspäällikkönä puolitin sallitut toleranssit, jotta rakentamisen laatu säilyi järkevänä. Huomattavasti pienemmät toleranssit ovat mahdollisia, kun piilokonsolin koko on riittävän pieni. Se vaatii, että mittaukset ja työ pitää tehdä huolella.


Oleellista betonielementtien valmistamisessa on, että valmiiksi raudoitettu ja varusteltu muotti mitataan ennen betonoimista ja valmiit elementit muotin purkamisen jälkeen.

Matala palkki ei pääse kääntymään vinoon

Pituussuunnassa piilokonsolin korkeus – tai sen mataluus – nousee keskeiseen rooliin. Eli jälleen kerran, koolla on väliä. Pituussuuntaisesti rakenteeltaan riittävän matala piilokonsoli ei pääse kääntymään vinoon betonointivaiheessa, vaan pysyy paikoillaan, mikä vähentää osaltaan toleranssiheilunnan tarvetta.


Anstarin SMART STEEL™ -konsepti mahdollistaa tehokkaan ja modernin rakentamisen vaikeissakin olosuhteissa. Tästä piilokonsolimme ovat hyvä esimerkki. Piilokonsolit, joissa koolla on todellakin merkitystä. Suunnittelemme ja valmistamme ne itse Suomen Villähteellä, suomalaisiin olosuhteisiin.


Artikkelin kirjoittaja:

Juha Pulkkanen Tehdaspäällikkö +358 44 757 4751 juha.pulkkanen@anstar.fi

Juha Pulkkasella on yhteensä lähes 40 vuoden kokemus betonielementtien valmistamisesta ja suunnittelusta, rakennustuoteteollisuudesta sekä betonielementtitehtaiden johtamisesta. Tehdaspäällikön roolissa Juhalle on erityisen tärkeää rakentamisen ja tuotteiden laatu, jotta Anstar Oy:n asiakkaat saisivat vain markkinoiden parasta palvelua.


Anstar Oy on lahtelainen Betonirakenteiden liitososien sekä liittopalkkien myyntiin ja valmistukseen erikoistunut yritys. Sen palveluksessa työskentelee 70 henkilöä ja liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa vuonna 2021.


68 views0 comments

Comments


bottom of page