top of page
Search

Tehokkuus lisää työmaaturvallisuutta


Turvallinen rakennustyömaa palvelee kaikkia hankkeen sidosryhmiä. Oletpa rakennuttaja tai työmaan siivooja, turvallinen työympäristö on sinulle tärkeä. Se varmistaa hankkeen sujuvan ja nopean etenemisen, ja helpottaa sinun työtäsi.

Millainen on turvallinen työmaa?

Työmaaturvallisuus ei synny vahingossa. Se on useiden tuntien perusteellisen suunnittelun, valvonnan ja viestinnän tulos. Turvallisella työmaalla on huomioitu pienetkin yksityiskohdat; kyltit ja opasteet, liikennöinti, työmaahenkilökunnan koulutus, sekä sertifioidut ja luotettavat rakennusmateriaalit.

Tehokkuus on oma osansa työmaaturvallisuudesta. Usein rakennushankkeen aikataulu on tiukka, eikä työmaalla ole varaa virheisiin tai kenraaliharjoituksiin. Kun käytetyt ratkaisut ja tuotteet on etukäteen huolellisesti suunniteltu ja niiden asentaminen järjestelmällisesti aikataulutettu, tehostuu hanke huomattavasti. Tämä nopeudessa saavutettu hyöty on samanaikaisesti rahallinen hyöty – nosturiaika vähenee ja hanke valmistuu nopeammin.

Nopeammin, turvallisemmin ja tehokkaammin

Entä jos merkittävä osa työmaalla tehtävistä vaiheista voitaisiin tehdä jo elementtitehtaalla? Tällöin säästyy sekä kustannuksia että aikaa rakennustyömaalla, ja työmaan turvallisuus paranee. Peikon liitososat asennetaan elementteihin jo tehtaalla, ja valmiit elementit voidaan tuoda rakennustyömaalle vasta kun niiden asennus on ajankohtainen. Näin työmaalla on myös enemmän tilaa.

Momenttijäykät liitokset edesauttavat työmaaturvallisuutta. Otetaanpa esimerkiksi Peikon pilariliitos. Mekaanisen pulttiliitoksen ansiosta asennus sujuu pienemmällä asennusryhmällä eikä tilapäistä tuentaa tarvita. Momenttijäykkä liitos kestää asennusaikaiset kuormat ilman tukemista heti muttereiden kiristyksen jälkeen, ja vapauttaa nosturin seuraavan pilarin nostoon. Juotosbetonoidun pulttiliitoksen jäykkyys vastaa paikallavaluna tehtyä liitosta. Pilarin asentamiseen tarvitaan vain 15 minuuttia ja kolme miestä – joista yksi ohjaa nosturia. Nopeaa, turvallista ja tehokasta.

Peikon ratkaisut ovat standardinmukaisia, sertifioituja, ja pitkän ja huolellisen tuotekehityksen tulosta. Tuotteet on testattu, ja liitokset on helppo suunnitella Peikon ilmaisten suunnittelua nopeuttavien ja tehostavien suunnittelutyökalujen avulla. Näin syntyy lopputulos, jossa luonnollisesti myös turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon.

Me Peikolla tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja – pyrimme vastaamaan sinun tarpeeseesi ja räätälöimään tarjouksemme hankkeesi mukaan. Meiltä saat suunnittelusta asennukseen kaiken tarvittavan. Sinun työsi tehokkuus on meille tärkeää – emmekä me tingi sinun turvallisuudestasi.

64 views0 comments
bottom of page